Trang chủ » Nguyễn Thị Bảo Trân – HCM

Nguyễn Thị Bảo Trân – HCM

“Mình tham gia khoá học ở Business English Coach Institute (BECI) vào đầu tháng 3/2022. Chỉ sau 1 thời gian ngắn học tập thì mình cảm nhận sự khác biệt khi học ở BECI.

Thứ nhất về thời gian linh động, dù ở nhà chăm con nhỏ hay đi làm cũng có thể học được.

Thứ 2 là A Hoàng dạy cho mình bằng những kinh nghiệm thực tế của anh để cho Học viên vận dụng được ngay vào trong công việc của mỗi người, không lý thuyết suông.

Thứ 3 là mỗi học viên được A. Hoàng lên lộ trình học riêng để phát triển được một cách tốt nhất theo kĩ năng và mục tiêu của mỗi người. Mình được học mỗi ngày chứ không phải chỉ có ở giờ lên lớp.

Ngoài việc học trực tiếp từ a Hoàng, mình còn học được các anh chị level cao hơn chia sẻ kiến thức & kinh nghiệm. Với những kiến thức & kinh nghiệm thực tế anh Hoàng chia sẻ, mình tin sẽ giúp được mình cũng như các anh chị Học viên khác triển nhiều không chỉ tiếng Anh mà còn phát triển về kĩ năng sống & làm việc chuyên nghiệp trong thực tiễn!”