Trang chủ » Business English

Business English

Vì sao Tiến sĩ Phan Thế Hoàng lại thành lập Business English Coach Institute?

Với trải nghiệm thực tế trong việc làm Doanh nghiệp tại Việt Nam và Úc, làm việc cùng Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc, làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ cùng với vai trò Cựu chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học UOW, Australia. Anh Hoàng đã dày công đúc kết nên một chương trình business english cho người đi làm trong môi trường kinh doanh quốc tế chuyên nghiệp.